Oversigt

Ni km af Gudenåen skal genoprettes

- Det er en helt fantastisk nyhed.

Sådan lyder det fra Horsens-borgmester Peter Sørensen (S), efter at kommunen har fået tilsagn om, at Miljøstyrelsen og Fiskeristyrelsen med medfinansiering fra EU støtter et historisk stort vandløbsprojekt med 36,8 millioner kroner.

Det omfangsrige projekt handler om at genoprette Gudenåen på en cirka ni kilometer lang strækning fra hovedvejen mellem Horsens og Silkeborg gennem den første af Vestbirksøerne til nedenfor Vestbirk Vandkraftværk.

- Mange steder i Danmark er vores vandløb udfordrede, og vi både vil og skal skabe bedre forhold for dyr og planter. Jeg er rigtig glad for, at projektet nu er 100 procent finansieret, og jeg glæder mig til at følge, hvordan det vil komme naturen til gavn, siger Peter Sørensen i en pressemeddelelse.

Fakta

Hele projektet bunder i Vandrammedirektivet fra EU og statens vandområdeplaner. Formålet med statens vandområdeplaner er bl.a. at sikre gode økologiske forhold i Danmarks søer, vandløb, kystvande og grundvand. For at opnå det er det bl.a. blevet undersøgt, hvordan forholdene i landets vandløb kan forbedres.

Horsens Kommune gennemfører projektet i tæt samarbejde med Naturstyrelsen, der ejer Vestbirk Vandkraftværk, Vestbirksøerne, Banestien mellem Horsens og Silkeborg og Den Genfundne Bro, som samlet udgør størstedelen af projektområdet.

Kilde: Horsens Kommune

Genskaber unikt fald

Med projektet bliver det tidligere fald på Gudenåen på ti meter genskabt, og det er unikt i Danmark, da der ikke andre steder er så kraftigt et fald på så stort og bredt et vandløb, oplyser Horsens Kommune.

- Jeg glæder mig til at se det her historisk store projekt i Gudenåen blive til virkelighed til gavn for vores vandmiljø, siger miljøminister Magnus Heunicke (S).

Han understreger, hvor vigtigt det er, at kommuner søger om midler til projekter, der kan hjælpe til at gøre søer og vandløb sundere.

Kommunen forventer at komme i gang med projektet til foråret og vil være færdig ved udgangen af 2025 ifølge tidsplanen.