Oversigt

Første sygehus med banebrydende kræftmedicin

Sygehus Lillebælt har som det første sygehus i Danmark givet et nyt lægemiddel til patienter, som har fået tilbagefald af lymfekræft, og resultaterne er meget lovende.

Det skriver sygehuset i en pressemeddelelse.

På Sygehus Lillebælt begyndte man som det første sygehus i Danmark på forsøgsbasis at tilbyde patienter med tilbagefald af lymfekræft præparatet epcoritamab i 2019, og resultaterne ser ud til at gøre mange af patienternes overlevelseschancer markant bedre.

- Med det her lægemiddel oplever 40 procent af patienterne, at deres lymfekræft svinder i et omfang, så den ikke længere kan måles, og af disse 40 procent vil seks ud af ti patienter være uden yderligere tilbagefald de næste to år. Det er historisk godt, siger Michael R. Clausen, overlæge og leder af forsøget, som finder sted på Hæmatologisk Klinisk Forskningsenhed (HKFE) på Vejle Sygehus, i pressemeddelelsen.

Kræftbehandling med epcoritamab

500 mennesker diagnosticeres hvert år med aggressiv lymfekræft i Danmark. 20 procent af disse patienter får tilbagefald.

1500 mennesker bliver diagnosticeret med en anden type lymfekræft om året i Danmark.

Dosis nummer 1.000 er netop givet til en patient.

Forsøg udvidet til flere kræfttyper

De positive resultater med medicinen epcoritamab til lymfekræft betyder, at den nu også bliver tilbudt til patienter med andre former for lymfekræft og leukæmi.

- Fra man opdagede, at det virkede godt på én sygdom, har vi gradvist forsøgt at give det til patienter, som havde sygdomme, der er 'i familie med aggressiv lymfekræft, og her virker det også rigtig godt, udtaler Michael R. Clausen.

Overlægen fortæller desuden, at man regner med at forskningsresultaterne, som har været præsenteret på internationale konferencer, offentliggøres inden for de næste måneder.