Oversigt

Politiker vil ekspropriere jord for at dæmme op for oversvømmelser

Det kan blive nødvendigt at ekspropriere landbrugsjord til opmagasinering af vand fra Grejs Å.

Det foreslår Søren Peschardt (S), der er formand for klima-, natur- og miljøudvalget i Vejle Kommune.

Til DR siger politikeren, at der er behov for at tænke i sådanne løsninger på de udfordringer, som forhøjede vandstande har givet kommunen flere gange denne vinter. 

- Der er simpelthen for mange værdier på spil og for mange skæbner på spil i Vejle by til at det er rimeligt, at en enkelt lodsejer et eller andet sted opstrøms i Grejs Å-systemet skal bremse for en god og fornuftig løsning, siger udvalgsformanden til DR.

Mere oplagte arealer

I denne uge blev flere veje i Vejle midtby oversvømmet af store vandmasser, ligesom elforsyningen måtte afbrydes til mere end 300 adresser. 

Årsagen var et massivt regnvejr, som betød, at store mængder vand fra Grejs Ådal ramte bymidten - og kommunen havde ingen steder at pumpe vandet hen. 

En af de lodsejere, der kan blive tvunget til at afgive jord til opmagasinering af vand, er dog alt andet end venligt stemt over for forslaget.

Ifølge ham "kunne [man] finde masser af arealer længere ind mod Vejle og langs åen, som var mere nærliggende og oplagt at bruge til det". Det siger lodsejer Poul Erik Juul Jensen til mediet.