TV der bevæger dig

Nyhedschef: Det er ren symbolpolitik fra Flensborg

Et flertal i Flensborg byråd ser gerne, at vildsvinehegnet skal gå uden om Kollund Skov. Det er ren symbolpolitik og vil ikke føre noget med sig, vurderer nyhedschef hos Flensborg Avis.

Tirsdag eftermiddag blev et stort flertal i hovedudvalget i Flensborg Kommune enige om, at Danmark og Tyskland skulle starte forhandlinger med det formål at føre det planlagte vildsvinehegn uden om Kollund Skov. Derfor har de henvendt sig til udenrigsministeriet i Tyskland.

Den oprindelig plan går nemlig på at føre hegnet igennem skoven.

Tyskerne er trætte af den symbolpolitik, der ligger bag både vildsvinehegnet og grænsekontrollen.

Niels Ole Krogh, nyhedschef, Flensborg Avis. 

Nu har politikerne i Flensborg så sendt et klart signal til Danmark. For det skal betragtes som et signal og en måde at markere sig på, vurderer Niels Ole Krogh, der er nyhedschef hos Flensborg Avis. Hegnet bliver et symbol på noget, der adskiller landene, mener han. 

- Tyskerne er trætte af den symbolpolitik, der ligger bag både vildsvinehegnet og grænsekontrollen. Det sætter en barriere både fysisk, men det skaber også en mental følelse af, at det blokerer, siger Niels Ole Krogh til TV SYD.  

Symbolpolitik tilbage igen

Flensborg Kommune har for flere år tilbage indgået en kontrakt, hvori de har mulighed for at nedlægge veto mod byggeri i Kollund Skov – som f.eks. vildsvinehegnet.

Alligevel har miljøminister Jacob Ellemann-Jensen (V) tidligere været ude og slå fast, at man holder fast i de oprindelige planer, og man kan bygge hegnet i skoven.

- Rent juridisk har vi ret til at lave en ekspropriation. Derfor skal vi stadig sikre en god dialog. Jeg forstår til fulde bekymringen fra tysk side. Tyskernes erfaring med at hegne ting inde er ikke særlig god. Men det her er nødvendigt for at sikre, at afrikansk svinepest har meget sværere ved at komme til Danmark, sagde Jakob Ellemann-Jensen.

En kommentar som denne er højst sandsynligt heller ikke blevet modtaget med stor begejstring i det tyske, mener Niels Ole Krogh. For mens ministeren på den ene side åbner for dialog, så slår han stadig fast, at planer ikke bliver ændret.

Det er selv symbolpolitik fra Flensborgs side. De forsøger at holde gryden i kog med modstand mod hegnet, så hegnet kun bliver aktuelt i nogle få år.

Niels Ole Krogh, nyhedschef, Flensborg Avis

Derfor bliver reaktionen også trodsig fra politikerne i Flensborg.

- Det er selv symbolpolitik fra Flensborgs side. De forsøger at holde gryden i kog med modstand med hegnet, så hegnet kun bliver aktuelt i nogle få år. Det kommer selvfølgelig også an på, hvor vidt den her svinepest spreder sig selvfølgelig, mener Niels Ole Krogh.

Intet diplomatisk fægteri

Det eneste parti, der stemte imod Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW), der kunne frygte en konflikt mellem Danmark og Tyskland.

Men Niels Ole Krogh tror ikke på, at vil være tale om en konflikt, der kan eskalere. Flertallet i Flensborg kan godt være enige om, at der skal kigges på vildsvinehegnet, men det betyder ikke, at udenrigsministerierne i Danmark og Tyskland nødvendigvis vil gå i dialog.

Det har ingen effekt at henvende sig til udenrigsministeriet i Tyskland. Man vil ikke opnå noget med det.

Niels Ole Krogh, nyhedschef, Flensborg Avis. 

- Det har ingen effekt at henvende sig til udenrigsministeriet i Tyskland. Man vil ikke opnå noget med det. Det er en sag, der så lille, at Tyskland ikke vil til at have diplomatisk fægteri med Danmark om hvorvidt hegnet skal gå udenom skoven eller indeni skoven. Sådan tolker nyhedschefen situationen.

Med den seneste udvikling i sagen, så er tyskerne med til at skabe uro omkring vildsvinehegnet – men det uvist, hvad det vil betyde.

- Jeg tror ikke, at der sker yderligere medmindre svinepesten breder sig. Hegnet skal evalueres på et tidspunkt, og hvis der har været så meget bøvl og ballade og så heller ingen svin, så er det ikke sikkert, at hegnet bliver. Det vil fremtiden vise, siger Niels Ole Krogh.

Mest sete på tvsyd.dk