Whistleblower i borgmestersag står frem: - Nogen må gøre et eller andet

Carsten Juul Nielsen står nu frem og fortæller om den mail, han sendte til den daværende kommunaldirektør.

En anonym mail sendt den 22. oktober 2019 blev en helt central del i sagen om den nære relation mellem den tidligere borgmester, Jacob Bjerregaard, og tidligere kommunaldirektør, Annemarie Zacho-Broe, der igennem længere tid havde floreret rygter om på rådhuset.

- Rygterne om dit forhold til borgmesteren breder sig som en virus og med stigende hast i organisationen, står der blandt andet i mailen.

Mailen blev sendt anonymt til Annemarie Zacho-Broe af Carsten Juul Nielsen, der er tidligere medarbejder i HR-afdelingen i Fredericia Kommune. Han står nu frem.

I længere tid overvejede han at skrive mailen, fordi han havde drøftet rygterne om det forbudte forhold med mange mennesker i sit virke som personalekonsulent i kommunens HR-afdeling. 

Rygterne førte til opgivende medarbejdere, der ikke viste, hvad de skulle gøre ved situationen, som Carsten Juul Nielsen beskriver som 'pinefuld' og 'uholdbar'. Derfor skrev han mailen.

- Det er simpelthen en følelse af, at nogen må gøre et eller andet. Hvis det skal være mig, så påtager jeg mig også det, siger han om den specielle situation at gøre kommunaldirektøren opmærksom på rygterne om hendes og den daværende borgmesters forhold, fortæller Carsten Juul Nielsen.

Læs mailen her

Kære Annemarie Zacho-Broe


Rygterne om dit forhold til borgmesteren breder sig som en virus og med stigende hast i organisationen.


Jeg har desuden en klar fornemmelse af, at det er et spørgsmål om kort tid, inden forholdet også kommer til offentlighedens kendskab.


Jeg ønsker ikke at moralisere men situationen er uholdbar for Fredericia Kommune og forholdet et klart brud på grundlæggende principper for god embedsførelse.


Jeg håber, for kommunens og din families skyld, at du, inden det bryder løs i offentligheden, og altså meget snart, selv tager konsekvensen og fratræder.


Jeg er klar over, at store opgaver ligger på dit bord, men for at undgå en ydmygende sag i offentligheden, tror jeg det er din mulighed.


Jeg betragter borgmesterens rolle i situationen mindst lige så alvorlig som din. Forskellen er jo blot, at det er dig der er embedsmanden - og ham der er valgt.


Personligt ønsker jeg ikke, at han skal skånes for en skandale, der kan blive mindst lige så stor og kulørt som Thomas Banke sagen. På den anden side, vil det være ubærligt for kommunen og borgerne, hvis man endnu en gang skal opleve byen udstillet i en pinlig sag.


Jeg vil ikke nævne en masse om nepotisme, men blot understrege, at gode værdier for redelig og uafhængig offentlig embedsførelse, er grundlæggende for kommunens troværdighed.


Samtidig er en oplevelse af ordentlighed og professionalisme på borgmester- og direktionsgangen en grundlæggende forventning og forudsætning for 4.000 medarbejderes trivsel og ansvarsfølelse. Og kravet til sømmelighed er proportionalt med den ansattes position.


Jeg henvender mig anonymt, uden andres viden og kun denne ene gang. Denne mail kommer kun til dit kendskab og kontoen nedlægges umiddelbart efter afsendelse.


Venligst


En foruroliget medarbejder

Forhold efterforskes

Mailen, der blev sendt i 2019, spiller en central rolle i sagen.

Advokatselskabet Horten, der står bag undersøgelsen af kommunen, vurderer, at Jacob Bjerregaard og Annemarie Zacho-Broe kan have været inhabile, da de valgte ikke at orientere økonomiudvalget om, at kommunaldirektøren modtog mailen, der stillede spørgsmålstegn ved forholdet mellem de to. 

På baggrund af den vurdering efterforskes sagen nu af politiet. 

- Det her handler ikke om, hvorvidt de har haft et forhold, eller hvordan det ellers har været, men hvordan de har undladt at bringe den her bekymring og den her henvendelse videre, således at andre kunne vurdere deres habilitet, forklarer Carsten Juul Nielsen.

Med mailen forsøgte han forgæves at gøre opmærksom på situationen - han frygtede netop den pine, som kommunen står i nu.

- Jeg frygtede en ydmygende sag og skandale for kommunen og for de her mennesker, som er involveret på alle mulige måder, og for borgerne og byen. Jeg synes bestemt ikke, man har fortjent det, siger han. 

Handlingslammet situation

Situationen i kommunen kom pludseligt til at centrere sig om to personer, hvor det handlede om borgmesterens genvalg og position, fortæller han.

- Den her måde at køre kommunen på med den øverste politiker og øverste embedsmand i et makkerpar med nogle få magtfulde personer omkring sig, som bakkede dem op. Det var et højt spil, der kørte, siger han. 

- Det blev lidt til den her usynlige elefant, der er tilstede i næsten alt, hvad man laver, beskriver Carsten Juul Nielsen, som husker situationen som 'handlingslammet' blandt de ledere, der ellers var dygtige medarbejdere i en god kommune.

Carsten Juul Nielsen fortæller dog, at han ikke selv har overværet en situation, hvor han har kunnet få øje på en nær relation, men han mente alligevel, at han burde skrive mailen.

- Det var jo også, som jeg skrev (i mailen, red.), på baggrund af, at det her rygte havde bidt sig rigtig meget fast, fortæller han.

En leder på råhuset gik til den nu hjemsendte økonomi- og personalechef, Tommy Abildgaaard med rygterne. Kort tid efter blev den leder afskediget, fortæller han. 

- Så oplever vi, at en dygtig og respekteret leder gennem mange år pludselig er væk. Jeg vidste det ikke dengang, men jeg ved det i dag og har fået bekræftet, at min fornemmelse var rigtig, at det handlede om, at hun havde italesat den her problemstilling overfor sin egen chef, fortæller han.

Det var dråben for Carsten Juul Nielsen, der efter 10 år på rådhuset valgte at sige op i januar 2020.

Vi har uden held forsøgt at få en kommentar fra Jacob Bjerregaard og Annemarie Zacho-Broe, men de har tidligere nægtet alle anklager om et nært forhold.