Oversigt

Elever og forældre er frustrerede efter forsvundne eksamensopgaver

51 elever fra Vitaskolen i Esbjerg står til at skulle til sygeeksamen i december, fordi deres eksamener er forsvundet med PostNord.

Forældre og elever var tirsdag eftermiddag indkaldt til møde for at drøfte situationen. Inden mødet var der stor frustration blandt elever og forældre.

- Det er enormt frustrerende, fortæller Maiken Falk, der er mor til en af de elever, der har mistet sin eksamensopgave.

Maiken Falks søn går i specielklasse, og sønnen var ikke sikker på, at han ville kunne gennemføre sine afgangseksamener.

- Jeg synes, at det er ret irriterende, at han ikke kan få det sidste med, når han faktisk har gjort en stor indsats for at få det til at lykkes, siger moren.

Hun er ikke den eneste, der er frustreret over de forsvundne eksamener, for 9.klasses-eleven Sander Pedersen skal ud og være tømrer efter sommerferien.

Sander Pedersen er en af de elever, der har mistet sin eksamensopgave.
Sander Pedersen er en af de elever, der har mistet sin eksamensopgave.
Foto: Frank Blauenfeldt

- Sådan en matematik eksamen er ret vigtigt for mig. Jeg skal ud og skal starte på uddannelse, og så lige pludselig skal jeg hives væk og ind og tage en eksamen. Det passer rimelig dårligt, fortæller han.

Sander Pedersens klassekammerat Sebastian Kramers starter i gymnasiet efter sommerferien.

- Jeg er irriteret, fordi det er noget vi har brugt vores tid på at forberede os til. Nu skal vi så til at bruge noget af vores gymnasietid til at forberede os til den igen, siger den kommende gymnasieelev.

Sebastian Kramers mangler sin eksamensbesvarelse fra skriftlig matematik.
Sebastian Kramers mangler sin eksamensbesvarelse fra skriftlig matematik.
Foto: Frank Blauenfeldt