Oversigt

Fem millioner ekstra til sundhedspersonale i Syddanmark

Region Syddanmark afsætter ekstra fem millioner kroner til indsatser på sygehuse og i Ambulance Syd, der skal sætte fokus på følelsesmæssige krav, som sundhedspersonalet møder i deres arbejde med patienter og pårørende.

Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

De fem millioner omfatter blandt andet ledelsessparring, implementering af støttemuligheder og værktøjer samt udvikling af en ny uddannelse til alle personaleledere med fokus på aflastningssamtaler, debriefing, supervision og compassion.

En del af midlerne vil også blive brugt til videns- og erfaringsudveksling på tværs af regionens sygehuse.