Oversigt

Oprydning på Himmark Strand på vej - borgermøde i aften

Region Syddanmark inviterer i aften naboerne til møde om oprydningen på Himmark Strand. Det kommer til at vare to år og koste mere end 150 millioner kroner.

Mere end 7300 lastbillæs vil det kræve at fjerne forurenet jord fra stranden ved Himmark.

Det er den store arbejdsplads på Als, Danfoss, der i 50'erne og 60' kørte giftigt affald ud på stranden. Det var faktisk ikke forbudt dengang, men alligevel har Danfoss lovet at putte 25 millioner kroner i projektet.

- Danfoss er undtagelsen. Vi har ikke oplevet før, at dem, der har forurenet, også er med til at betale, selvom de egentlig ikke er forpligtet til det. Der var jo ingen miljølovgivning dengang, fortæller Poul Erik Jensen, formand for miljøudvalget i Region Syddanmark.

Efter planen begynder oprydningen i 2024 og slutter i 2026. Derefter vil der gå et par år, inden man igen må bade på stranden.