Storkeungers druknedød i gylletanke er nu forhindret

Den storkeunge, som i løbet at et døgns tid klækker i storkereden i Smedager, går sammen med sine søskende en mere sikker fremtid i møde end storkeungerne fra sidste år.

Mogens Lange og Jesper Leegaard fra Storkene.dk har netop været i Smedager for at sætte de første af flere fugleskræmsler op ved gylletankene nær storkereden.

quote

Vi er ret sikre på, at ingen storke vil forsøge at komme ned mellem snorene, selvom der vil være op til 50 centimeter mellem dem på tværs af tanken

Mogens Lange, storkeekspert

Det er det første af flere tiltag, der skal forhindre drukneulykker i gylletanke for årets storkeunger, sådan som det skete sidste år, da ungerne Astra og Zeneca blev fundet druknede den 31. juli.

- Vi har arbejdet på at finde brugbare løsninger, faktisk siden det skete. Nu har vi har fået lov til at komme ind til alle naboer, der har gylletanke i området, for at sætte fugleskræmsler op, så der er super godt, fortæller Mogens Lange.

Der er fem gylletanke i en radius af 500 meter fra storkereden i Smedager, og alle landmænd i området har givet storkeforeningen adgang til deres gård, så storkeeksperterne kan lave forebyggende tiltag, der forhåbentlig afholder storkene fra at sætte sig i en gylletank med fare for at drukne.

Landmænd hjælper gerne

En af de landmænd, der har sagt ja til at lade storkeforeningen sikre gylletankene, er mælkeproducent Alex Andersen. Han er slet ikke i tvivl om, at det er et vigtigt arbejde, storkeforeningen laver.

- Der var da ingen, der havde forestillet sig, at storkene ville hoppe i en gylletank, siger han og fortsætter: 

- Så selvfølgelig må de sikre også mine tanke. Det, de laver, er så let at flytte på for os, når vi skal bruge gyllen, så det generer slet ikke. Vi vil gerne være med til at sikre storkens liv her i området, fortæller Alex Andersen til TV SYD

Storkeungerne Astra og Zeneca druknede i en nærliggende gylletank fra reden i Smedager. Det var en GPS-tracker på Zeneca, der afslørede deres kranke skæbne den 31. juli 2021.
Storkeungerne Astra og Zeneca druknede i en nærliggende gylletank fra reden i Smedager. Det var en GPS-tracker på Zeneca, der afslørede deres kranke skæbne den 31. juli 2021.
Foto: TV SYD/Storkene.dk

Første skridt er fugleskræmsler

- Vi har sat sådanne fugleskræmsler op, der forestiller rovfugle, ved fire af tankene. Den femte tank er meget lille og med stor sandsynlighed uden interesse for storke, forklarer Mogens Lange.

Om cirka tre uger tager Mogens Lange og Jesper Leegaard igen til Smedager, hvor de vil spænde snore ud over nogle af gyllebeholderne. 

Storkepar i Jejsing, Broderup, Rens, Øster Vedsted (Ribe) samt Smedager 2022:

2021 blev det første år med tre ynglende storkepar i Sønderjylland. 2022 forventes at blive et endnu større storkeår med flere ynglende par.

Udover i Smedager er der her i begyndelsen af maj fire storkepar i henholdsvis Rens, Broderup, Jejsing og Øster Vedsted v/Ribe. Der kan nå at komme flere par til i de kommende uger af maj måned.

Jejsing: Sidste år ynglende den nu 14-årige Annika og den femårige svenske hanstork Alfred fra Skåne i Rens, hvor de fik tre unger på vingerne. Men da de ankom i år, var reden besat af et andet storkepar, så de to fortrak hurtigt og slog sig ned i Jejsing, der ligger nogle få kilometer fra Rens. Her er det bekræftet, at de ligger på æg.

Rens: Hele sommeren 2021 boede et ungt storkepar i en rede i Bjerndrup uden at opfostre unger. I år har parret slået sig ned i Rens. Det førte kortvarigt til ballade, da Annika og Alfred ankom nogle uger senere og gjorde ' krav' på reden på Iver Hansens gård, men Annika og Alfred fortrak hurtigt. Men efter balladen fortrak det unge par sig også fra reden og slog sig ned 500 meter væk på en rede, der også ligger i Rens. Parret ruger på æg.

Smedager: I TV-reden ligger Clyde og den tyske hunstork Connie lige nu på fem æg, hvor det første forventes at klække den 5. eller 6. maj.  2021 fik parret hanstorkeungen Zeneca og hunstorkeungen Astra. De to unger døde i en nærliggende gylletank d. 31. juli.

Broderup: To ikke-ringmærkede storke slog sig i april 2021 ned i reden i Broderup. Her er parret tilbage igen og ligger nu på æg.
Parret fik sidste år hanstorkene Findus og Loui og hunstorkene Bella og Simba på vingerne. Det er familien Jacobsen, der bor på gården, hvor reden står, som har givet storkene navne. Simba og Findus har fået påmonteret GPS-trackere på ryggen, så man via AnimalTracker har kunnet følge deres flyvetur sydpå i vinterhiet. De har tilbragt vinteren sammen på en losseplads i Spanien nær Madrid.

Øster Vedsted v/Ribe:
Den 20. april landede to storke i Øster Vedsted få kilometer fra Ribe by. Storkeparret er også set en del gange inde på rederne i Ribe by, men de ligger ifølge Storkene.dk endnu ikke på æg. Ifølge vidner lyder det til at være et ungt storkepar, der endnu ikke har helt styr på parringsakten. 

Næste skridt - snore på tværs af tankene

- Her vil vi montere snore over de to gylletanke, som ligger nærmest storkereden. Sammen med fugleskræmslerne skulle det gerne forhindre storkene i at sætte sig i en fyldt tank, siger storkeeksperten og uddyber:

- Vi ved fra en samtale med den ene af gårdejerne, at de to gylletanke, som ligger længst fra storkereden - og som for øvrigt også er meget store - at når først flydelaget er etableret, så er det meget stabilt og kan holde til, at en stork sætter sig. Modsat gør det sig gældende ved de to mindre gylletanke. Derfor er det disse to mindste gylletanke, vi sikrer yderligere med snore på tværs.

- Storkesikkerhed i top 

Ifølge Mogens Lange skulle disse tiltag være nok til at forhindre, at en stork sætter sig på toppen af et flydelag, der ikke kan bære dens vægt, og den derfor ender med at drukne i gyllen.

- Vi er ret sikre på, at ingen storke vil forsøge at komme ned mellem snorene, selvom der vil være op til 50 centimeter mellem dem på tværs af tanken. Storken er nemlig ret sky, og den vil ikke sætte sig et sted, som vil være besværligt at komme væk fra.

Mogens Lange forklarer, at de i storkeforeningen for hvert sted, der i år kommer unger i rederne, vil vurdere, hvor farlige eventuelle gylletanke kan være og derefter lave lignende tiltag.

- Vi tager kontakt til eventuelle landmænd i nærheden, hvis vi vurderer, at en gylletank kan være farlig for storkenes overlevelse. Men vi gør det først, når vi med sikkerhed ved, at der er unger i en given rede.

Status: Ti storke - tre ynglende par

Lige nu er der fem storkepar i Sønderjylland. 

Udover Connie og Clyde i Smedager, som vil klække en unge inden for et døgn eller to, så har den ikoniske hunstork, 14-årige Annika, i år slået sig ned i Jejsing med sin unge, svenske Alfred. 
I Broderup ligger parret, hr. og fru. stork, fra sidste år på samme rede på familien Jacobsens gård. Begge par ruger ifølge storkene.dk på æg. Det samme gør et ukendt storkepar på en rede i Rens. 

Der opholder er også et ungt par på en rede i Øster Vedsted nær Ribe, men de ligger pt. ikke på æg.

Her på kortet kan du se, hvor storkerederne ligger: