Oversigt

Billigere strøm i stikkontakterne fra mandag

Med overgangen til april måned har danske husholdninger udsigt til mindre elregninger.

1. april ændrer netselskaberne priserne for at transportere strømmen - de såkaldte nettariffer.

Det betyder for eksempel i netselskabet N1's dækningsområde, der omfatter 800.000 private elforbrugere i Jylland, at nettariffen i spidsbelastningsperioden fra klokken 17 til 21 falder fra 99 øre pr. kilowatt-time til 43 øre pr. kilowatt-time.

Fra klokken 6 til17 og fra 21 til 24 falder den fra 33 til 11 øre, mens den er uændret om natten.

Årsagen er, at presset på elnettet aftager om sommeren, hvor der for eksempel ikke bruges nær så meget strøm til de varmepumper, der opvarmer husene.

Alligevel er der fortsat brug for at få rykket så meget af forbruget væk fra spidsbelastningsperioden, forklarer Daniel Skovsbo Erichsen, der er kunde- og udviklingsdirektør i N1.

- Hvis alle bare bruger løs af strømmen om eftermiddagen og aftenen, kræver det en dyr og tidskrævende opgradering af elnettet. Ved at sprede elforbruget ud på hele døgnet, får vi mere for de penge, vi allerede investerer i at udbygge elnettet til et elektrificeret samfund, siger direktøren.

Sådan udregner du den samlede elpris

Nettariffen udgør kun en del af den samlede elpris.

Oven i skal man lægge en såkaldt indfødningstarif, en rådighedstarif, en elafgift og så den rene elpris.

Derudover betaler private elkunder også en årlig abonnementsafgift for deres elmåler.

Kilde: Ritzau

Ifølge Daniel Skovsbo Erichsen kan man hos N1 registrere, at elkunderne har taget de øgede takster i spidsbelastningsperioden til efterretning.

- Vi kan se, at en del af forbruget er flyttet til om natten. Selvfølgelig laver folk stadig mad mellem klokken 17 og 21, men mange har for eksempel fundet ud af, at der er penge at spare ved at lade elbilen op om natten, siger han.