Oversigt

Forsvundne eksamensopgaver kan måske genskabes

Tirsdag eftermiddag var elever og forældre indkaldt til møde på Vitaskolen i Esbjerg om de forsvundne eksamensopgaver. Få timer inden fik skoleleder Ole Lerke en besked om en mulighed, der gør, at eleverne kan slippe for sygeeksamen.

- Vi har fået lov til at kigge i elevernes computere, fortæller skolelederen.

Hvis skolen kan finde opgaverne og dokumentere, at de ikke har været åbnet og redigeret siden eksamen, så må besvarelserne blive genafleveret og sendt afsted til censor.

Processen starter allerede i morgen onsdag, hvor de 51 elever, der mangler deres besvarelser, kan få gennemgået deres computer på skolen.

- Hvis vi er heldige, så er der rigtig mange, som via den vej faktisk godt kan få deres karakterer alligevel, siger Ole Lerke.

Hvad så med de elever, som enten ikke har deres besvarelse liggende på computeren, eller hvor de har været inde i filen siden, at de var til eksamen?

- Der vil det stadigvæk være sådan, ligesom vi oprindeligt meldte ud, at det vil være et betinget optag, og det betyder, at de er optaget, men at de så skal til sygeeksamen i december.

- Jeg er ked af det på de unges vegne. Vi har forsøgt at kæmpe deres sag, og jeg synes også, vi er nået et langt stykke af vejen. Men jeg havde jo allerhelst set, at disse besvarelser var dukket op, og at vi kunne have have dimitteret alle fuldgyldigt, afslutter skolelederen.