Oversigt

Vandhuller med frøæg kan blive til storkemad

Det er første gang, man hos foreningen Storkene.dk, har lavet en detaljeret optælling af paddeæg tre år efter anlæg vådområder i et lokalområde. Og resultatet glæder formand Jess Frederiksen.

En række medlemmer hos Storkene.dk har i april været ude for at tælle frøæg i 27 mindre vådområder, der i årene fra 2019 til 2021 er anlagt eller genskabt i en radius af omkring 5,5 kilometer omkring Smedager. Og det virker.

De fandt 122 ægklumper, hvilket svarer til lige knap en tredobling, siden der i 2019 blev lavet en mindre tælling. Der fandt man 43 ægklumper. 

- Det er godt at få konkret viden om, at vandhullerne rent faktisk virker og har haft den ønskede effekt på naturen. Og fremgangen ikke kun er til glæde for storke, men også en masse andre dyrearter, siger formand Jess Frederiksen.