Oversigt

Ekspertgruppe foreslår CO2-afgift for landbrug på 125-750 kroner

Efter flere forsinkelser foreslår en ekspertgruppe nu, at landbruget pålægges en drivhusgasafgift på effektivt 125-750 kroner per udledt ton.

Det skal være med til at få drivhusgasudledningen i Danmark banket ned.

Forslagene ser ud til at kunne få Danmark i mål med klimamålet for 2030. Målet er, at drivhusgasudledningen er 70 procent lavere end i 1990.

De forskellige modeller vurderes at kunne sænke udledningen her med 2,4-3,2 millioner ton, alt afhængig af hvilken af modellerne der vælges.

Hvis de indgåede aftaler reducerer udledningen så meget, som de håbes at gøre, mangler der reduktioner på 2,5 millioner ton for at nå målet.

Beregningerne er dog forbundet med usikkerhed. Senest er der blandt andet de såkaldte lavbundsjorder, der har været i fokus.

Her kom nye beregninger, som viste, at udledningen herfra stoppede tidligere end antaget. Det fik klimaminister Lars Aagaard (M) til at juble.

Det er med i beregningerne, men hvad der ikke er med, er andre beregninger, der ventes at kunne rykke yderligere ved regnestykket.

Udledningen fra jordene kan nemlig være større end hidtil troet. Men det er ikke kommet med i ekspertgruppens beregninger.

Mulighed for fradrag og tilskud

De forskellige forslag er ikke kun en afgift på udledningen af drivhusgasser ude hos landmændene - eksempelvis fra køernes bøvser.

Der er også fradragsmuligheder og tilskud, der kan finansieres ved at omlægge landbrugsstøtten.

Det kan være i form af en statslige støttepulje, der skal understøtte udbredelsen af teknologier, der kan få udledningen banket ned.

Så er det store spørgsmål, om en afgift, som har været et yderst betændt emne blandt politikere og organisationer, bliver en realitet.

Vælges der den højeste skitserede afgift, er det på linje med den, som industrien har.

Det er der lagt op til i regeringsgrundlaget, men det er et spørgsmål, som særligt har fyldt i Venstre, der traditionelt er et landbrugsparti.

I første omgang skal inputtene diskuteres i en trepart med landbruget og grønne organisationer, inden det ender hos politikerne.