Siden 2011 har der boet storke i reden i Smedager – læs historien om den berømte tv-rede

Storkereden i Smedager har siden 2011 været yngleplads for en del storkepar. I otte år ynglede hunstorken Annika på reden. Nu er Connie og Clyde flyttet ind. Læs hele historien om livet i den berømte tv-rede her.

Lige om lidt lander med stor sandsynlighed storkeparret Connie og Clyde i reden i Smedager, hvor de begynder dette års ynglesæson. 

I ventetiden kan du blive klogere på storkene og det spændende, men også til tider meget dramatiske liv i den berømte tv-rede. 

TV SYD har siden 2014 streamet fra reden, og her kan du stadig døgnet rundt følge med i storkenes liv i ynglesæsonen.

Connie og Clyde ynglede i 2021 i Smedager.
Connie og Clyde ynglede i 2021 i Smedager.
Foto: TV SYD og Storkene.dk

2021: Connie og Clyde 

Sidste år ynglede storkeparret Connie og Clyde for første gang i Smedager. Her fik de to livskraftige storkeunger, Astra og Zeneca, på vingerne. Men ungerne endte på tragisk vis deres dage i en nærliggende gylletank få uger før, de skulle begynde vintertrækket mod syd. 

Clyde og Bonnie på reden. Bonnie vendte aldrig tilbage til Smedager efter ynglesæsonen 2020. Ingen ved, hvad der er sket med Bonnie.
Clyde og Bonnie på reden. Bonnie vendte aldrig tilbage til Smedager efter ynglesæsonen 2020. Ingen ved, hvad der er sket med Bonnie.
Foto: TV SYD og Storkene.dk

2020: Bonnie og Clyde jager Annika på porten

Hanstorken Clyde kom faktisk til reden allerede året før. I 2020 landende den og magen Bonnie i begyndelsen af maj måned i Sønderjylland, hvor de snart opdagede den tiltrækkende Smedagerrede, og hvor de også hurtigt spottede, at ikke alt var, som det burde være. 

For her lå hunstorken Annika helt alene og rugede på seks æg. Det havde den gjort i nogle dage uden at lette en eneste gang for at lede efter vand og føde til sig selv.

Sagen var nemlig den, at dens mage gennem seks år, Tommy, nogle dage forinden var forsvundet sporløst. Den fløj den 2. maj 2020 for sidste gang fra reden, mens Annika lå og rugede. Siden har den tyske hanstork været som sunket i jorden. 

Selvom Bonnie og Clyde lurede, at de måske forholdsvis let kunne kapre reden, så havde den erfarne hunstork ikke til sinds at opgive sin yngleplads gennem mange år uden kamp. Men efter flere dramatiske slåkampe med Bonnie og Clyde, måtte Annika efter nogle døgn vige pladsen og overlade æg og rede til det invaderende par. 

Annika går til angreb på storken i Smedager i forsøget på at få sin rede tilbage.
Annika går til angreb på storken i Smedager i forsøget på at få sin rede tilbage.
Foto: Storkene.dk og TV SYD

At passe æg og rede for den nu enlige hunstork var ikke en mulighed.

Hvem har boet i storkereden i Smedager og hvornår:

Disse navne har storkeungerne i Smedagerreden fået:

Selvom Annika overlod reden til Bonnie og Clyde, så forsøgte den erfarne hunstork i månederne efter at generobre sin rede med angreb mod det unge storkepar. Men Bonnie og Clyde nægtede at give op, og to mod én var til sidst for ulige kamp for den da 13-årige Annika, så den endte med helt at fortrække fra Smedager. 

Bonnie og Clyde blev på reden, og fik ungen Ronja. Efter de alle forlod Smedager i sensommeren 2020 for at overvintre et sted syd på, ved ingen, hvor Bonnie forsvandt hen eller om den stadig lever.

Annika blev dog i området sommeren over, hvor den levede et stille liv med at lede efter mad og hvile, indtil den en af de sidste dage i august 2020 begyndte sit omkring 13.000 kilometerlange vintertræk mod Sydafrika.

Annika og Alfred i deres fælles rede i Rens.
Annika og Alfred i deres fælles rede i Rens.
Foto: Poul Erik Junk

Annika vendte tilbage - men opgav Smedager

I 2021 vendte Annika tilbage til Danmark og Smedager, men Clyde var allerede ankommet og lå på reden. Annika fortrak uden kamp og og efter en del flakken rundt endte den med at finde sig en ung, svensk stork - den firårige Alfred. Sammen slog de sig ned i en rede på Iver Hansens slægtsgård i Rens, hvor de fik tre levedygtige unger på vingerne.

Med stor sandsynlighed vender Annika og Alfred tilbage til Rens igen i år. Og ifølge Mogens Lange fra Storkene.dk har Annika definitivt opgivet Smedager.

- Annika vil nu koncentrere sig om at yngle i Rens. Jeg er næsten hundrede procent sikker på, den ikke vil forsøge sig i Smedager. Rens er nu Annika og Alfred yngleplads, fortæller storkeeksperten.

Da hanstorken Tommy landede på reden efter trækket hjem til Smedager i 2020.
Da hanstorken Tommy landede på reden efter trækket hjem til Smedager i 2020.
Foto: TV SYD og Storkene.dk

Historien om Smedagerreden begyndte i 2011

Historien om storkereden i Smedager begyndte helt tilbage i november 2011. Her landede den skånske hanstork Karlsson helt uventet i Smedager.  

Karlsson blev vinteren over, og derfor begyndte man at fodre den med daggamle kyllinger og fisk, og beboerne i området satte også en rede op til den ved familien Appels gård, hvor den står den dag i dag. 

I løbet af marts måned i foråret 2012 ankom en hunstork til Smedager. Efter 30 minutter var parringerne mellem Karlsson og Annika, som hunstorken blev døbt, i gang. Og efter flere års fravær var det første jyske, ynglende storkepar en realitet.

Karlsson og Annika på reden i Smedager. I 2014 forsvandt Karlsson til Tyskland, hvor den slog sig ned med en tysk mage.
Karlsson og Annika på reden i Smedager. I 2014 forsvandt Karlsson til Tyskland, hvor den slog sig ned med en tysk mage.

I 2013 vendte Annika tilbage til Smedager - historien gentog sig mellem Karlsson og Annika, som lagde tre æg, hvoraf der kom to unger. Men de levede ikke længe. Et vådt og regnfuldt forår gjorde ende på deres liv.

Storke er monogame. Det vil sige, at de helst tilbringer hele livet med den samme partner. Så alle forventede at Karlsson, der igen overvintrede i Smedager, ville vente på Annikas tilbagevenden fra Sydafrika i foråret 2014. Men sådan blev det ikke.

En af de første dage i marts forsvandt den svenske stork fra Smedager for at slå sig ned i Tyskland. Måske var den blevet træt af at vente på Annika - ingen ved det. 

Men det var som om Annika havde lugtet lunten, for da den ankom en måned senere, havde den sin nye mage Tommy med. Tommy var ringmærket, og derfor ved man, at den unge hanstork stammede fra Hitzhusen i Nordtyskland, var født i 2010 og med sine fire år netop kønsmoden. Altså den ideelle avlspartner for Annika.  

Annika og Tommys liv sammen sluttede som bekendt efter seks års partnerskab i Smedager efter nogle dramatiske dage i maj 2020. Tommy betragtes som omkommet. 

Det skete i fire storkereder i 2021:

Kortet viser hvor der er indflytningsklare storkereder 2022: